[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2013-07-31

Hur är ett Hauptwerk-system uppbyggt?

Ett Hauptwerk-system kan se ut på många sätt när det gäller utformning av spelbord och ljudanläggning, men det består alltid principiellt sett av följande komponenter:

  • Spelbord (manualklaviaturer, pedalklaviatur och svällarpedaler)
  • Audio- och MIDI-interface (integrerat eller som separata enheter)
  • Dator med bildskärm, programvaran Hauptwerk samt sampleset
  • Lyssningsanläggning (högtalarsystem och/eller hörlurssystem)

Blockschema över ett Hauptwerk-system

[bild] Blockschema över ett Hauptwerk-system

Spelbord

Om vi börjar med spelbordet kan det vara antingen en vanlig MIDI-kompatibel digitalorgel eller ett spelbord utan intern ljudgenerering. Spelbordet måste kunna sända MIDI-signaler till ansluten dator. Det måste däremot inte kunna ta emot MIDI-signaler, såvida man inte har behov av en dubbelriktad kommunikation som låter Hauptwerks virtuella spelbord manövrera ljusindikerande eller dragmagnetförseda registerandrag och andra kontrollorgan i det fysiska spelbordet.

Det bör kanske tilläggas att det förstås går att använda ett par syntar eller MIDI-keyboards som klaviaturer och komplettera dessa med en MIDI-kompatibel orgelpedal, men det blir en nödlösning som speltekniskt inte är särskilt lyckad. I detta bildgalleri finns ett par sådana exempel (och en rad andra mer eller mindre fantasifulla lösningar).

Fabrikstillverkade rena Hauptwerk-spelbord finns det numera ett flertal varianter av (några kan ses i ovan nämnda bildgalleri). Bland dem som var tidigt ute kan nämnas Hoffrichter och Classic MIDI Works, vars klaviaturblock och pedal är det som används i nedanstående flotta spelbord från Hoppe & Associates med integrerade pekskärmar, framtaget i samarbete med Milan Digital Audio.

[bild] Hoppe & Associates, Master Works Console

Hoppe & Associates ~ Master Works Console

Ett annat exempel är Consolo som utvecklats av holländska Mixtuur i samarbete med tyska Sakralorgelwelt, och som byggs av Content med utgångspunkt från två standardmodeller. Consolo är ett så kallat 'huvudlöst' spelbord, vilket innebär att det används utan bildskärm när det väl har programmerats för de orglar man har. Laddning av orglar och vissa andra inställningar görs via spelbordets inbyggda display, medan registrering görs via spelbordets manubrier som har utbytbar registerskyltning.

 [bild] Consolo 372

Consolo 372

En mer renskalad och funktionell variant med i princip bara ett klaviaturblock, ett underrede, pedal och bänk representeras av de spelbord som tagits fram av vår samarbetspartner PC & Musik och holländska Noorlander Orgelmakerij. Denna utformning bygger helt på användning av pekskärm för registrering. Här nedan ses modellen Fantasia i tremanualigt utförande med två balanstrampor och åtta tumknappar för de viktigaste Hauptwerk-funktionerna (ytterligare tumknappar och trampor kan fås som tillval). Vi har som sagt ett samarbete med PC & Musik och kan erbjuda dessa spelbord i olika utföranden (slå en signal på 0320-33030 för närmare detaljer och priser).

[bild] Noorlander Fantasia

Audio/MIDI-interface och dator

Nästa länk i systemet med utgångspunkt från spelbordet är ett MIDI-interface och ett ljudkort, alternativt ett kombinerat MIDI- och audiointerface. Detta ansluts till en dator med tillräcklig kapacitet för att köra Hauptwerk (se under Systemkrav för de olika orglarna). Bildskärmen bör om möjligt vara en pekskärm eftersom alla Hauptwerk-orglar är utformade med tanke på pekskärmsanvändning. Pekskärm ger en total flexibilitet och en intuitiv kontroll av de virtuella registerandragen och de andra kontrollorganen som hör till orgelns regerverk. Undantag från kravet på pekskärm är 'huvudlösa' spelbord såsom ovan nämnda Consolo, dvs spelbord där registrering och kombinationer hanteras från spelbordets registerandrag och kontrollorgan.

Lyssningsanläggning

Den sista länken är lyssningsanläggningen, och lyssning kan ske antingen via högklassiga hörlurar (gärna med dedikerad hörlursförstärkare) eller via närfältsmonitorer med subbas. Om man väljer enbart hörlurar blir lyssningen förstås i stereo, men vid lyssning via högtalare tillåter Hauptwerk komplexa flerkanaliga arrangemang med separata högtalarkluster för de enskilda verken i orgeln. En stereolyssning räcker dock gott även med högtalare, bara dessa är av god kvalitet och kompletterade med en subbas som går tillräckligt djupt (ner till 20 Hz, gärna lägre). Varför vi här förespråkar närfältslyssning är för att de flesta Hauptwerk-orglar är inspelade 'vått', dvs med originalrummets fulla akustik, och att en lyssning på större avstånd, speciellt i stora rum, ger en felaktig ljudbild genom att uppspelningsrummets akustik då läggs till den ursprungliga akustiken.*

*) Det finns ett flertal Hauptwerk-orglar som är 'torra' och avsedda att användas i stora rum med naturlig akustik (eller i mindre rum där man i så fall använder sig av en efterklangsenhet).

Några ord om restriktionsbelagda Hauptwerk-orglar

Flertalet Hauptwerk-orglar är historiska orglar av hög kulturhistorisk dignitet, där villkoren för att få komma åt att spela in dem överhuvudtaget inte sällan är att den virtuella orgeln inte får lov att användas i kommersiella syften. Detta innefattar kommersiell utgivning på CD samt framföranden i publika sammanhang och gäller bl a orglarna från OrganArt Media, vilka alla är inspelade för dokumentationsprojektet The European Virtual Historic Pipe Organ Project. Skälet till dessa restriktioner är att de virtuella orglarna inte får konkurrera med originalen (vilket de i och för sig ändå aldrig kan göra).

Mer information?

Det är mycket att tänka på när man bygger upp ett Hauptwerk-system, och här har vi bara tagit upp det viktigaste. Vi står gärna till tjänst med rådgivning och förslag — det är bara att maila eller slå en signal på 0320-33030 för personlig kontakt.

Leyman Music      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta