[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2010-12-12

1854/1880 Ducroquet/Cavaillé-Coll
Cathédrale Saint-Sauveur ~ Aix-en-Provence, Frankrike

Hauptwerk Virtual Pipe Organ © 2005/2006 OrganArt Media

Historik

Detta magnifika instrument byggdes 1854 av Alexandre Ducroquet, efterträdaren till den anrika Paris-firman Daublaine et Callinet. Ducroquet byggde den nya orgeln i det befintliga orgelhuset, uppfört 1743-1746 av den berömde orgelbyggaren Isnard. 1880 restaurerades orgeln av Aristide Cavaillé-Coll, som gjorde en hel del klangliga förändringar men bibehöll orgelns urpsrungliga karaktär med sina rötter i 1700-talets franska orgelbyggnadskonst. Resultatet blev en synnerligen lyckad syntes av gammalt och nytt.

[bild] 1854/1880 Ducroquet/Cavaillé-Coll, Aix (foto: © Brad Bechtel)

Efter restaureringen 1880 stod orgeln oförändrad fram till 1915, då orgelbyggaren Merklin utökade pedalomfånget till f1 och även bytte ut en del stämmor. I början av 1970-talet blev det ånyo aktuellt med en restaurering, och denna gång hade den kommitté som bildades för restaureringen den grannlaga uppgiften att besluta om orgeln skulle återföras till 1854 års Ducroquet eller 1880 års Ducroquet/Cavaillé-Coll. Eftersom orgeln 90 år efter Cavaillé-Colls restaurering fortfarande var i utmärkt grundskick bestämde man sig för ett återförande till 1880 års version.

[bild] 1854/1880 Ducroquet/Cavaillé-Coll, spelbordet

1854/1880 Ducroquet/Cavaillé-Coll, spelbordet

Denna omfattande restaurering och rekonstruktion anförtroddes orgelbyggaren Jean Dunand som påbörjade arbetet 1973. Återinvigningen ägde rum den 19/3 1975 med Marie-Madeleine Duruflé och Maurice Gay turandes om vid det vackra spelbordet. Ytterligare en restaurering gjordes så sent som 2002. Titulärorganist sedan 1979 har varit Chantal de Zeeuw.

Aix-orgeln är ett romantiskt, symfoniskt instrument av mycket hög kvalitet och klassad som historiskt monument. Tack vare Cromorne, Sesquialtera och orgelns briljanta Fourniture och Plein Jeu, vilka normalt inte brukar återfinnas eller har en mörkare klangfärg i Cavaillé-Colls orglar, kan man på Aix-orgeln spela hela den franska orgelrepertoaren från Couperin till Messiaen. Speciellt lämpad är den förstås för musik från den epok under vilken den fick sin nuvarande form.

[bild] 1854/1880 Ducroquet/Cavaillé-Coll, virtuellt spelbord

1854/1880 Ducroquet/Cavaillé-Coll, registerdisplay (hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1854/1880 Ducroquet/Cavaillé-Coll, registerdisplay

1854/1880 Ducroquet/Cavaillé-Coll, registerdisplay (hämta större bild i nytt fönster)

Disposition

Totala antalet stämmor i originaldispositionen är 40. Den utökade versionen har 47 stämmor, och det är den som visas i det virtuella spelbordet och registerdisplayen ovan. 5 stämmor i den utökade versionen är internt lånade (varav en, Soubasse 16', ersätter den ursprungliga Bourdon 16'), och 3 är nya stämmor. Stämningen är A=440 och temperaturen liksvävande. Mekanisk traktur och registratur, manualkoppel med Barker-maskin. Manualomfång C–f3, pedalomfång C–f1.

ORIGINALDISPOSITION (40)

 • 1er Clavier
 • Positif
 • Laye des Fonds
 • Bourdon 8'
 • Salicional 8'
 • Prestant 4'
 • Sesquialtera 2 rgs
 • Laye des Anches
 • Doublette 2'
 • Plein Jeu IV rgs
 • Trompette 8'
 • Cromorne 8'
 • Clairon 4'
 • Picolo 1'
 • 2ème Clavier
 • Grand Orgue
 • Laye des Fonds
 • Bourdon 16'
 • Montre 8'
 • Flûte 8'
 • Bourdon 8'
 • Gambe 8'
 • Prestant 4'
 • Cornet 5 rgs
 • Laye des Anches
 • Quinte 2 2/3'
 • Doublette 2'
 • Fourniture 5 rgs
 • Bombarde 16'
 • 1ère Trompette 8'
 • 2ème Trompette 8'
 • Clairon 4'
 • 3ème Clavier
 • Récit expressif
 •  
 • Flûte 8'
 • Bourdon 8'
 • Viole de Gambe 8'
 • Voix Céleste 8'
 • Flûte Octaviante 4'
 • Octavin 2'
 • Trompette 8'
 • Basson-Hautbois 8'
 • Voix Humaine 8'
 •  
 • Pédale
 • Laye des Fonds
 • Bourdon 16'
 • Flûte  16'
 • Flûte 8'
 • Flûte 4'
 • Laye des Anches
 • Bombarde 16'
 • Trompette 8
 • Clairon 4'
Accouplements

8ve–G.O.
Pos–G.O.
Rec–G.O.
Rec–Pos

Tirasses

G.O.
Pos
Rec

Appels

Anches Manuel (Pos+G.O.)
Anches Pédale
Appel G.O.
Tremolo Récit
Expression Récit (à bascule)
Rossignol I, II, III

UTÖKAD DISPOSITION (47)

 • 1er Clavier
 • Positif
 • Laye des Fonds
 • Bourdon 8'
 • Salicional 8'
 • Prestant 4'
 • Sesquialtera 2 rgs
 • Flûte Harmonique* 8'
 • Flûte Octaviante* 4'
 • Laye des Anches
 • Doublette 2'
 • Plein Jeu IV rgs
 • Trompette 8'
 • Cromorne 8'
 • Clairon 4'
 • Picolo 1'
 • 2ème Clavier
 • Grand Orgue
 • Laye des Fonds
 • Bourdon 16'
 • Montre 8'
 • Flûte 8'
 • Flûte Harmonique* 8'
 • Bourdon 8'
 • Gambe 8'
 • Prestant 4'
 • Flûte Octaviante* 4'
 • Cornet 5 rgs
 • Laye des Anches
 • Quinte 2 2/3'
 • Doublette 2'
 • Fourniture 5 rgs
 • Bombarde 16'
 • 1ère Trompette 8'
 • 2ème Trompette 8'
 • Clairon 4'
 •  
 • lånad stämma *
 • ny stämma/funktion *
 • 3ème Clavier
 • Récit expressif
 •  
 • Flûte 8'
 • Bourdon 8'
 • Viole de Gambe 8'
 • Voix Céleste 8'
 • Flûte Octaviante 4'
 • Octavin 2'
 • Trompette 8'
 • Basson-Hautbois 8'
 • Voix Humaine 8'
 •  
 •  
 • Pédale
 • Laye des Fonds
 • Basse Acoustique* 32'
 • Soubasse* 16'
 • Flûte 16'
 • Basse* 8'
 • Gambe* 8'
 • Flûte 8'
 • Flûte 4'
 • Laye des Anches
 • Bombarde 16'
 • Trompette 8'
 • Clairon 4'
Accouplements

8ve–G.O.

Pos–G.O.
Rec–G.O
Rec–Pos

Tirasses

G.O.

Pos
Rec

Appels des combinaisons

Appel Anches Ped *

Appel Anches G.O. *

Appel Anches Pos *
Appel Anches Rec *

Kombinationer

16 programmerbara kombinationer *

Övrigt

Tremolo Récit

Expression Positif (à bascule) *

Expression Récit (à bascule)
Rossignol I, II, III

Inspelningsfakta

Orgeln spelades in i februari 2005 av Prof. Helmut Maier med 6-kanalsteknik (44.1kHz 16-bit). Från början var det bara rörverken som spelades in med multireleasesamplingar, men hösten 2006 återvände Maier till Aix och spelade in även samtliga labialstämmor med multireleaser. De lånade (dvs virtuellt transmitterade) och tillagda stämmorna i den utökade versionen har nogsamt valts för att passa in i orgelns klangbild. Resultatet har enligt vår mening blivit ett av de bästa sampleseten som finns för Hauptwerk, där Saint-Sauveurs stora akustik med uppåt åtta sekunders efterklang återges med bibehållen pregnans i de enskilda stämmorna.

Demoinspelningar

Det finns ett antal demoinspelningar på producentens webbplats, varav ett flertal livedemos av mycket hög musikalisk kvalitet (inspelade direkt till hårddisk):

OrganArt Media > Instruments > Ducroquet/Cavaillé-Coll > Demos

Lyssningstips: Anton Doornheins förnämliga tolkningar av hela Viernes första orgelsymfoni, Francks "Cantabile" och "Piece Hèroique", samt Marco Enrico Bossis "Theme et Variations" med Lorenzo Boldoni (alla liveinspelningar). Orgelns lämplighet för även fransk barockmusik kan höras i bl a "Récit de Tierce en taille" av Nicolas de Grigny och "Cromorne en taille" av Jean-François Dandrieu (MIDI-demos).

Systemkrav

Nedanstående datorförslag klarar att köra Aix-orgeln med multireleaseloopar och maximal polyfoni (en översikt av minneskraven finns här).

Dual Core PC med XP x64 eller Vista 64-bit alternativt Mac Pro

4 GB internminne

500 GB HD (7200 rpm SATA3)

Pekskärm (17" eller 19")

Hauptwerk Basic Edition (Advanced Edition rekommenderas)

Audiointerface (ljudkort alternativt USB- eller Firewire-interface)

Lyssningsanläggning (hörlurssystem och/eller närfältsmonitorer)

###

För vidare information och prisuppgifter, maila eller ring 0320-33030 för personlig kontakt.

Leyman Music      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta