[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2017-07-06

1869 Armley Schulze
St Bartholomew, Armley ~ Leeds, England

Hauptwerk Virtual Pipe Organ © 2016 Lavender Audio

[bild] 1869 Armley Schulze ~ Fasaden

Historik

Den tyska orgelbyggarfamiljen Schulze började sin verksamhet redan på Bachs tid, men det är först under den fjärde generationen och Johann Friedrich Schulzes ledning som firman fick sitt internationella genombrott. Johann Friedrich Schulze lärde 1824 känna Weimar-organisten Johann Gottlob Töpfer (1791-1870), och detta kom i fortsättningen att i hög grad prägla firman Schulzes orglar. Töpfers forskning rörande mensurering var banbrytande och anammades av många orgelbyggare under 1800-talet, där mensureringen av grund- och stråkstämmor samt högre lufttryck innebar ett markant avsteg från dittillsvarande praxis.

Firma Schulze introducerades i England i samband med Världsutställningen i Crystal Palace i London 1851 genom en personlig inbjudan från prins Albert. Det relativt lilla instrument som ställdes ut där fick stor uppmärksamhet för det utmärkta hantverket och orgelns varma men ändå kraftfulla klang, men inte minst även för nya stämmor såsom Lieblich Gedact vilken här kunde höras för första gången i England. Detta, och den tyska firmans nyvunna kungliga beskyddarskap, ledde gradvis till att firma Schulze blev känd över hela England och därmed fick en rad uppdrag. Vid det laget var det J F Schulzes äldste son Edmund som ledde firmans flesta arbeten. Det var också han som hade ställt ut Crystal Palace-orgeln och sedan även var ansvarig för kända Schulze-orglar såsom de i Doncaster och Tyne Dock, båda byggda i början av 1860-talet. Under dessa år inledde Edmund Schulze samarbeten med ett flertal engelska orgelbyggerier — en stor del av pipverket i Doncaster-orgeln levererades således av Edward Violette i London, en firma som sedermera förvärvades av Charles Brindley. Brindley försåg Doncaster med ett tillfälligt instrument under det att den nya orgeln byggdes, och Brindley levererade därefter pipor till samtliga Edmund Schulzes orglar i England — utom en.

[bild] St Bartholomew, Armley, Leeds

St Bartholomew, Armley, Leeds

Det är här som Armley Schulze kommer in i bilden, även om denna orgel ursprungligen byggdes för en helt annan lokal — en stor, alphyddeliknande träbyggnad med plats för 600 personer. Denna mycket påkostade orgelsal uppfördes av ingenjören, bergsklättraren och orgelentusiasten Thomas Kennedy från Leeds, vars fru Clara var en skicklig organist. Orgelsalen var en del av parets nybyggda hem, Meanwood Towers, en nygotisk byggnad som ritats av den för denna stil berömde arkitekten Edward Welby Pugin. Det finns en inledande korrespondens mellan Kennedy och Schulze från 1866 där summan 500 pund nämns för en tvåmanualig orgel om 16 stämmor. Under kommande månader gjorde Kennedy fortlöpande ändringar i anbudet och dispositionen växte till att omfatta fyra manualer och 55 stämmor. Schulze hade dock från början inte klart för sig hur stort rummet var, och detta resulterade i en avsevärd försening av hela projektet. Orgeln stod klar 1869 till en kostnad av 1.800 pund och invigdes vid en privat konsert av Samuel Sebastian Wesley.

Tyvärr försämrades Clara Kennedys hälsa åtta år senare och orgeln bjöds ut till försäljning. Två välbärgade systrar från närliggande Harrogate köpte orgeln och erbjöd den som lån till deras nybyggda lokala kyrka St Peter. Flytten verkställdes av Edmund Schulze och Charles Brindley (som nu var delägare i Brindley & Foster, firman som senare kom att bygga den för Hauptwerk-organister så välkända orgeln i St Anne i Moseley). Schulze och Brindley trodde säkert att detta skulle bli orgelns slutliga plats. Men en tvist med församlingens kyrkoherde något år senare gjorde att orgeln åter blev till salu. Den här gången köptes orgeln av en rik textilfabrikör från Leeds, William Henry Eyres, som gav orgeln till St Bartholomew i Armley till minne av hans bröllop i denna kyrka. Vid det här laget hade Edmund dött, så denna slutliga flytt 1879 gjordes av Edmunds bror Eduard, tillsammans med den ständige kompanjonen Brindley. I samband med detta utökades instrumentet med den 16-fots Open Metal som utgör fasaden, samt en fullängds öppen Sub Bass 32 i trä. Ett år senare, 1880, upphörde den anrika firman Schulze efter att under många år ha haft en avgörande betydelse för den romantiska orgelns utveckling i både Tyskland och England.

[bild] St Bartholomew ~ Vy från kyrkans västra ände

St Bartholomew ~ Vy från kyrkans västra ände (orgeln skymtar till vänster i koret)

Den slutliga platsen för detta fina exempel på högtstående orgelbyggnadskonst visade sig också bli den bästa tänkbara — orgeln var helt enkelt för ljudstark för kyrkan i Harrogate, medan Armley däremot hade gott om plats för både pipverket och rum stort nog för orgelns kraftfulla klang. Under en rengöring 1900 gjordes en liten klangmässig förändring, troligen av Leeds-firman Abbot & Smith. Rohr Flöte i Swell ersattes då med en Celeste. Registerskylten lämnades dock oförändrad (och är så än i dag). 1905 genomgick orgeln en stor restaurering som gjordes av James Jepson Binns. Det vid det här laget dåligt fungerande pneumatiska systemet ersattes med Binns' eget tillförlitliga rörpneumatiska system, och han försåg även orgeln med ett nytt spelbord i valnöt. Binns var en stor beundrare av Schulze (det var han som stämde orgeln under tiden den stod i Meanwood Towers), så det är helt säkert att Binns inte gjorde något med varken den övergripande intonationen eller orgelns viktigaste delar. Han försåg däremot orgeln med sitt patenterade kombinationssystem, tremulanter och en balanstrampa för svällverket. Man vet också att Binns höjde tonhöjden från 517 till 528 Hz. Vissa av rörstämmorna intonerades om vid detta tillfälle genom att tungorna försågs med dämpvikter för en mjukare klang.

Orgeln förblev under resten av 1900-talet i stort sett oförändrad så som den lämnades av Binns 1905. Endast mindre arbeten gjordes under denna period såsom rengöring och allmän översyn, byte av luftkanaler samt byte av Binns' kombinationssystem mot ett nytt elektriskt. 2004 gjordes en stor restaurering av Harrison & Harrison i Durham med ambitionen att så långt det var möjligt återföra orgeln till 1905 års skick, med bevarande av det mesta av Binns' goda hantverk. Det ansågs däremot viktigt att återställa pipverket till det skick det lämnades i av Schulze, och därför togs bland annat de förändrade rörstämmornas dämpvikter bort och uppsatserna förlängdes. Pipverken för Choir och Echo flyttades så att de hamnade på samma nivå som Great, medan Swell höjdes och placerades ovanför Great. Harrisons installerade även ett modernt datoriserat kombinationssystem med kontrollpanelen diskret placerad i en utdragbar låda på spelbordets ena sida.

[bild] 1869 Armley Schulze ~ Virtuellt spelbord för volym 1, 32 stämmor, Multi-Channel Enhanced

1869 Armley Schulze ~ Virtuellt spelbord för volym 1, 32 stämmor, Multi-Channel Enhanced
(hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1869 Armley Schulze ~ Virtuellt spelbord för volym 2, 57 stämmor, Multi-Channel Enhanced

1869 Armley Schulze ~ Virtuellt spelbord för volym 2, 57 stämmor, Multi-Channel Enhanced
(hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1869 Armley Schulze ~ Registerdisplay för volym 1, 32 stämmor, Multi-Channel Enhanced

1869 Armley Schulze ~ Registerdisplay för volym 1, 32 stämmor, Multi-Channel Enhanced
(hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1869 Armley Schulze ~ Registerdisplay för volym 2, 57 stämmor, Multi-Channel Enhanced

1869 Armley Schulze ~ Registerdisplay för volym 2, 57 stämmor, Multi-Channel Enhanced)
(hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1869 Armley Schulze ~ Registerdisplayer för dubbelskärmvisning (vol 1, 32 stämmor, Multi-Channel Enhanced)

1869 Armley Schulze ~ Registerdisplayer för två skärmar (vol 1, 32 stämmor, Multi-Channel Enhanced)
(hämta vänster respektive höger skärmbild i nytt fönster)

[bild] 1869 Armley Schulze ~ Registerdisplayer för dubbelskärmvisning (vol 2, 57 stämmor, Multi-Channel Enhanced)

1869 Armley Schulze ~ Registerdisplayer för två skärmar (vol 2, 57 stämmor, Multi-Channel Enhanced)
(hämta vänster respektive höger skärmbild i nytt fönster)

[bild] 1869 Armley Schulze ~ Settings-display för volym 1, 32 stämmor, Multi-Channel Enhanced

1869 Armley Schulze ~ Settings-display för volym 1, 32 stämmor, Multi-Channel Enhanced
(hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1869 Armley Schulze ~ Settings-display för volym 2, 57 stämmor, Multi-Channel Enhanced

1869 Armley Schulze ~ Settings-display för volym 2, 57 stämmor, Multi-Channel Enhanced
(hämta större bild i nytt fönster)

Disposition

Armley Schulze finns i tre versioner: En gratis utvärderingsversion om 10 stämmor kan hämtas via denna sida. Volym 1 är en bantad version med 32 stämmor. Volym 2 innehåller orgelns alla 57 stämmor. Både volym 1 och 2 finns i sin tur i två versioner: Single-Channel, som är stereosamplad högt upp framför orgelns plats i koret (Chancel), och Multi-Channel, som utöver Chancel är stereosamplad även från kyrkans mittskepp (Nave) samt med ett stereomikrofonpar i mittskeppet, riktat ut mot rummet, dvs med orgeln bakom mikrofonerna, vilket fångar akustiken (Surround). Dessa tre separata stereoperspektiv kan i Multi-Channel-versionerna mixas fritt eller användas för flerkanalslyssning.

Den som vill börja med volym 1 Single-Channel kan göra det (den låter alldeles utmärkt, framför allt i hörlurar), komplettera med volym 1 Multi-Channel som ger möjlighet till såväl olika ljudperspektiv som surroundljud, och slutligen sedan bygga ut till antingen 57 Stop Single-Channel eller 57 Stop Multi-Channel. Det finns alltså möjligheter till uppgradering mellan de olika grundversionerna, och detta till i princip nominell kostnad.

Här nedan är först dispositionen för Armley Schulze 32 Stop (se även sidan Armley 32 på Lavenders webbplats), och sedan den fullständiga 57-stämmiga dispositionen (se även sidan Armley Complete på Lavenders webbplats).

Manualomfång: 61 toner (C–c4)
Pedalomfång: 30 toner (C–f1), 32 toner i Single- eller Multi-Channel Enhanced (C–g1)
Stämning vid 2004 års restaurering: a1= 440Hz, liksvävande temperatur.

Spelhjälpmedel (utökade funktioner med grön text)

6 (8) generalkombinationer (tumknappar) och General Cancel
6 (8) trampor (Divisionals) för Pedal
4 (8) tumknappar (Divisionals) för Choir (32 Stop), Choir och Echo (57 Stop)
6 (8) tumknappar (Divisionals) för vardera Great och Swell

Great and Pedal pistons coupled
Generals on Pedal foot pistons
Generals on Swell foot pistons
Bass couplers to Great, Swell and Choir (32 Stop)
Bass couplers to all manuals (57 Stop)

Reversible pistons:
Great to Pedal, Swell to Pedal, Swell to Great

Reversible toe pistons:
Great to Pedal, Swell to Pedal

Anm:
57 Stop har även Echo under svällare i den utökade versionen

DISPOSITION: ARMLEY 32 STOP

 • Choir
 • Harmonica 8
 • Lieblich Gedact 8
 • Lieblich Flöte 4
 • Clarinette 8
 • Trompete (Gt) 8
 • Tremulant
 • Swell to Choir
 • Choir octave
 • Choir suboctave
 • Choir unison off
 •  
 • Utökade stämmor
  och koppel angivna
  med grön text
 • Great
 • Sub Principal 16
 • Major Principal 8
 • Hohl Flöte 8
 • Gedact 8
 • Hohl Flöte 4
 • Octave 4
 • Rausch Quinte II
 • Mixtur V
 • Trompete 8
 • Swell to Great
 • Choir to Great
 • Swell
 • Bordun 16
 • Geigen Principal 8
 • Stopped Diapason 8
 • Gamba 8
 • Salicional 8
 • Celeste* (tenor C) 8
 • Flauto Traverso 8
 • Octave 4
 • Flauto Traverso 4
 • Cymbel IV
 • Horn 8
 • Oboe 8
 • Clarine 4
 • Tremulant
 • Swell octave
 • Swell suboctave
 • Swell unison off
 • *skyltad "Rohr Flöte"
 • Pedal
 • Sub Bass 32
 • Principal Bass Wood 16
 • Violon 16
 • Sub Bass 16
 • Bordun (Sw) 16
 • Octave 8
 • Flöten Bass 8
 • Posaune 16
 • Trompete (Gt) 8
 • Great to Pedal
 • Swell to Pedal
 • Choir to Pedal

DISPOSITION: ARMLEY 57 STOP

 • Choir
 • Lieblich Bordun 16
 • Minor Principal 8
 • Cello und Violone 8
 • Harmonica 8
 • Orchester Flöte 8
 • Lieblich Gedact 8
 • Lieblich Flöte 4
 • Octave 4
 • Piccolo 4
 • Cornett II-V
 • Clarinette 8
 • Tuba (Gt) 16
 • Trompete (Gt) 8
 • Tremulant
 •  
 • Swell to Choir
 • Echo to Choir
 • Choir octave
 • Choir suboctave
 • Choir unison off
 •  
 • Utökade stämmor
  och koppel angivna
  med grön text
 • Great
 • Sub Principal 16
 • Bordun 16
 • Major Principal 8
 • Gemshorn 8
 • Hohl Flöte  8
 • Gedact 8
 • Hohl Flöte 4
 • Octave 4
 • Superoctave 2
 • Rausch Quinte II
 • Mixtur V
 • Tuba 16
 • Trompete 8
 • Swell to Great
 • Choir to Great
 • Echo to Great
 • Swell
 • Bordun 16
 • Geigen Principal 8
 • Gamba 8
 • Salicional 8
 • Celeste* (tenor C) 8
 • Flauto Traverso 8
 • Octave 4
 • Flauto Traverso 4
 • Flauto Traverso 2
 • Cymbel IV
 • Horn 8
 • Oboe 8
 • Clarine 4
 • Tremulant
 • Echo to Swell
 • Swell octave
 • Swell suboctave
 • Swell unison off
 • *skyltad "Rohr Flöte"
 •  
 • Echo
 • Tibia Major 16
 • Vox Angelica 8
 • Echo Oboe 8
 • Zart Flöte 8
 • Dolcan 8
 • Still Gedact 8
 • Dolcissimo 4
 • Echo Flöte 4
 • Nasard 2 2/3
 • Flautino 2
 • Terz 1 3/5
 • Tremulant
 •  
 • Echo octave
 • Echo suboctave
 • Echo unison off
 • Pedal
 • Sub Bass 32
 • Principal Bass Wood 16
 • Open Metal 16
 • Violon 16
 • Sub Bass 16
 • Bordun (Sw) 16
 • Quinte 10 2/3
 • Octave 8
 • Violoncello 8
 • Flöten Bass 8
 • Octave 4
 • Bombarde 32
 • Posaune 16
 • Trompete 8
 • Great to Pedal
 • Swell to Pedal
 • Choir to Pedal
 • Echo to Pedal

Inspelningsfakta

Alla samplingar är inspelade med 24-bits upplösning vid 48 kHz och med den naturliga efterklangen i rummet (upp till 3.5 sekunder). Alla sustainsamplingar har 3-4 loopar och samtliga stämmor är multireleasesamplade med 3-4 releasesamplingar för en realistisk utklingning vid speciellt portato- och staccatospel. Samtliga stämmor i Swell, Choir och Echo (det senare verket finns med i Complete) har separata tremulantsamplingar. De mekaniska ljuden från luftverket, tremulanter och hela regerverket är också inspelade, med justerbara nivåer via Settings-skärmarna (se bilder ovan). Både 32 Stop och 57 Stop Complete har separata ODF-filer för laddning med de virtuellt tillagda transmissionerna och oktavkopplen (Single- och Multi-Channel Enhanced), i dispositionerna ovan angivet med grön text.

Demoinspelningar

Det finns ett flertal demoinspelningar på producentens webbplats:

Lavender Audio > Organs > Armley Schulze > Demos

Systemkrav

Nedanstående datorförslag är en generell rekommendation för volym 1. För detaljerade specifikationer av minneskraven för alla versioner, se Armley Schulze 32 Stop Sample Set respektive Armley Schulze Complete på Lavender Audios webbplats.

Intel Core i5-i7 med Windows 7/8/10 64-bit alternativt Mac

8 GB internminne (vol 1 Single-Channel), 16 GB internminne (vol 1 Multi-Channel)

500 GB HD (7200 rpm SATA3)

Pekskärm (17" eller 19", 1280x1024)

Hauptwerk Advanced Edition version 4.2.1 (vol 1 Single-Channel går att ladda 16-bit i Basic)

Audiointerface (internt ljudkort alternativt externt USB- eller Firewire-interface)

Lyssningsanläggning (hörlurssystem och/eller närfältsmonitorer)

###

För vidare information och prisuppgifter, maila eller ring 0320-33030 för personlig kontakt.

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta