[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2009-03-30

1901 James Jepson Binns
Old Independent Church ~ Haverhill, Suffolk, England

Hauptwerk Virtual Pipe Organ © 2008 Lavender Audio

[bild] 1901 James Jepson Binns, Haverhill

Historik

Orgeln i Old Independent Church i Haverhill byggdes år 1901 av James Jepson Binns, en på den tiden flitigt verksam orgelbyggare från Leeds i norra England. Både orgeln och kyrkan bekostades av familjen Gurteen, en välbeställd klädfabrikant i Haverhill. Binns hade ett gott rykte för sina gedigna instrument som var så välbyggda att han kallades ”Battleship Binns”. Hans klangideal var starkt influerat av den tyska skolan och då speciellt Edmund Schulze och dennes principalkörer. Även om Binns' mindre instrument i tidens anda ofta var klangligt rätt nedtonade, hade de större instrumenten kraftfulla principalfundament, en god uppsättning flöjt- och stråkstämmor och rikligt med svävstämmor och solorörverk. Binns var även känd för sitt patenterade mekaniska kombinationssystem, vilket också återfinns i Haverhill-orgeln.

[bild] 1901 J J Binns, Haverhill ~ Registerandrag och exteriörbild

1901 J J Binns, Haverhill ~ Registerandrag i Choir samt exteriörbild

Det är inte många av Binns' större instrument som finns kvar i oförändrat skick. Bland de mera kända kan nämnas Albert Hall i Nottingham och Schultze-orgeln i Armley, vilken nyligen av Harrison and Harrison återförts till 1905 års skick, det år då Binns byggde om den orgeln. Men Haverhill-orgeln har klarat sig undan större förändringar och den är därför ett viktigt och intressant exempel på Binns’ orgelbyggnadskonst.

Orgeln restaurerades varsamt 1992 av Hill, Norman and Beard, med bibehållande av den grundläggande klangliga karaktären. Förutom en tidigare ombyggnad av Harmonic Flute 4 till Nazard 2 2/3 gjordes två något kontroversiella utökningar vid 1992 års restaurering. Den ena var att förse orgeln med Trumpet en Chamade i både Great och Choir. Den som vill bespela orgeln så autentiskt som möjligt behöver förstås inte andraga den stämman, men hittills är det ingen besökande organist som har kunnat motstå den frestelsen. Den andra utökningen var en mjukt intonerad tvåkorig mixtur i Choir för att ge klangen lite extra lyster. Man tog även tillfället i akt att förändra sammansättningen av Swell-mixturen genom att lägga till stora tersen (3 1/5) från ettstrukna C, samt intonera om Posaune i Great mer åt trumpethållet.

Resultatet har blivit ett mycket flexibelt instrument. Den ljusa, klara principalkören passar alldeles förträffligt för exempelvis Bachs större orgelverk, medan de briljanta och snärtiga rörverken väl kommer till sin rätt i franska symfoniska stycken. Men allra bäst lämpad är orgeln förstås för den engelska romantiska repertoaren, inte minst vid registreringar med de vackra svagare stämmorna.

[bild] 1901 J J Binns, Haverhill ~ Virtuellt spelbord

1901 J J Binns, Haverhill ~ Virtuellt spelbord (hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1901 J J Binns, Haverhill ~ Registerdisplay

1901 J J Binns, Haverhill ~ Registerdisplay (hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1901 J J Binns, Haverhill ~ Registerdisplayer för dubbelskärmvisning

1901 J J Binns, Haverhill ~ Registerdisplayer för dubbelskärmvisning
(hämta vänster respektive höger skärmbild i nytt fönster)

[bild] 1901 J J Binns, Haverhill ~ Settings-display

1901 J J Binns, Haverhill ~ Settings-display (hämta större bild i nytt fönster)

Disposition

Hauptwerk-setet har en disposition som är i princip identisk med originalinstrumet. Den enda skillnaden är en tillagd Harmonic Flute 4 i Great, vilken helt enkelt är Nazard nertransponerad 7 halvtonssteg. Eftersom Trumpet en Chamade delas av Great och Choir och Harmonic Flute är lånad från Nazard blir det totala stämantalet 40 i båda versionerna.

Manualomfång: C–c4
Pedalomfång: C–f1
Originalstämning: a1=450Hz, liksvävande temperatur

ORIGINALDISPOSITION

 • Great
 • Double Open Diapason 16
 • Open Diapason 8
 • Viola 8
 • Hohl Flute 8
 • Principal 4
 • Nazard 2 2/3
 • Fifteenth 2
 • Mixture III
 • Posaune 8
 • Trumpet en Chamade 8
 • Swell to Great
 • Swell octave to Great
 • Swell suboct to Great
 • Choir to Great
 • Swell
 • Bourdon 16
 • Open Diapason 8
 • Stop Diapason 8
 • Viole d´Orchestre 8
 • Vox Angelica 8
 • Voix Celestes 8
 • Geigen Principal 4
 • Suabe Flute 4
 • Flautina 2
 • Mixture III
 • Contra Fagotto 16
 • Cornopean 8
 • Oboe 8
 • Clarion 4
 • Tremulant
 • Swell octave
 • Swell suboctave
 • Choir
 • Geigen Diapason 8
 • Viol di Gamba 8
 • Concert Flute 8
 • Dolce (tenor C) 8
 • Suabe Flote 4
 • Mixture II
 • Orchestral Oboe 8
 • Clarinet 8
 • Trumpet en Chamade 8
 • Tremulant
 • Swell to Choir
 • Pedal
 • Harmonic Bass 32
 • Open Diapason 16
 • Bourdon 16
 • Principal 8
 • Flute 8
 • Fifteenth 4
 • Trombone 16
 • Tromba 8
 • Great to Pedal
 • Swell to Pedal
 • Choir to Pedal

DISPOSITION HAUPTWERK v3

 • Great
 • Double Open Diapason 16
 • Open Diapason 8
 • Viola 8
 • Hohl Flute 8
 • Principal 4
 • Harmonic Flute 4 *
 • Nazard 2 2/3
 • Fifteenth 2
 • Mixture III
 • Posaune 8
 • Trumpet en Chamade 8
 • Swell to Great
 • Swell octave to Great
 • Swell suboct to Great
 • Choir to Great
 •  
 • * tillagd stämma
 • Swell
 • Bourdon 16
 • Open Diapason 8
 • Stop Diapason 8
 • Viole d´Orchestre 8
 • Vox Angelica 8
 • Voix Celestes 8
 • Geigen Principal 4
 • Suabe Flute 4
 • Flautina 2
 • Mixture III
 • Contra Fagotto 16
 • Cornopean 8
 • Oboe 8
 • Clarion 4
 • Tremulant
 • Swell octave
 • Swell suboctave
 • Choir
 • Geigen Diapason 8
 • Viol di Gamba 8
 • Concert Flute 8
 • Dolce (tenor C) 8
 • Suabe Flote 4
 • Mixture II
 • Orchestral Oboe 8
 • Clarinet 8
 • Trumpet en Chamade 8
 • Tremulant
 • Swell to Choir
 • Pedal
 • Harmonic Bass 32
 • Open Diapason 16
 • Bourdon 16
 • Principal 8
 • Bass Flute 8
 • Fifteenth 4
 • Trombone 16
 • Tromba 8
 • Great to Pedal
 • Swell to Pedal
 • Choir to Pedal

Inspelningsfakta

Orgeln är inspelad med ORTF-teknik i 24-bits upplösning vid 48 kHz. Samtliga stämmor är inspelade med två releasesamplingar, plus en extra releasesampling för alla rörverk utom Oboe och samtliga stämmor i Great och Pedal (några pedalstämmor har upp till fyra releaser). Samplingarna är cirka 6 sekunder och programmerade med flerfaldiga loopar. Dessutom har upp till 16 tremulantsamplingar spelats in för varje stämma i Choir och Swell. För detaljerad information om inspelningstekniken, se User Manual.

Demoinspelningar

Det finns ett antal demoinspelningar på producentens webbplats (samtliga med detaljerade registreringsuppgifter). Lyssningstips: "Marche aux Flambeau" av Scotson Clark (1840-1883), ett charmigt stycke i tidstypisk lättare underhållningsstil som utmärkt väl passar denna orgel och låter rörverken brassa på ordentligt.

Lavender Audio > Old Independent Church, Haverhill, Suffolk > HW 3 Virtual Organ Demos

Systemkrav

Följande datorförslag rekommenderas för att köra Haverhill-orgeln med maximal polyfoni (närmare specifikation av minneskraven finns i User Manual).

Dual Core PC med XP x64 eller Vista 64-bit alternativt Mac Pro

4 GB internminne

500 GB HD (7200 rpm SATA3)

Pekskärm (17" eller 19")

Hauptwerk Basic Edition (Advanced Edition rekommenderas)

Audiointerface (ljudkort alternativt USB- eller Firewire-interface)

Lyssningsanläggning (hörlurssystem och/eller närfältsmonitorer)

###

För vidare information och prisuppgifter, maila eller ring 0320-33030 för personlig kontakt.

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta