[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2020-02-10

Om denna webbplats

Denna webbplats är utformad så att den skall uppfylla de viktigaste kraven när det gäller åtkomlighet för synskadade besökare. Av samma anledning är alla e-postadresser, länkar och grafiska element försedda med title- och alt-texter, och tabeller (där det är påkallat) försedda med summary-tagg, vilken beskriver tabellens funktionella roll. Tabeller används för övrigt sparsamt och främst som behållare för formatmallstyrd presentation. Alla länkar till externa sidor öppnas i egna fönster, och datum för senaste ändring visas för varje enskild sida i den vänstra spaltens nedre del.

Validering

Denna webbplats validerar korrekt enligt W3C:s normer för XHTML 1.0 Transitional och CSS. Den följer även det viktigaste i W3C:s WCAG Priority 1 (Web Content Accessibility Guidelines) och Section 508 Standards.

[logo] Länk till W3C Markup Validation Service (öppnas i nytt fönster)[logo] Länk till W3C CSS Validation Service (öppnas i nytt fönster)

Synpunkter?

Om du har några synpunkter på webbplatsens utformning, vänligen kontakta webmaster. Webbplatsen är producerad av Leyman Information Technology.

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      tel vxl 0320-33030   fax 0320-33045      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta