[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2021-04-30

Hauptwerk — det virtuella piporgelsystemet

Hauptwerk är ett datorbaserat virtuellt orgelsystem för återgivning av piporglar där varje enskild stämma samplas ton för ton med full originalakustik. Efter redigering av de enskilda samplingarna sätts detta samman till ett komplett sampleset, vilket sedan kan spelas via ett MIDI-utrustat spelbord. En Hauptwerk-orgel är med andra ord en virtuell modell av en orgel, och hjärtat i hela systemet är programvaran Hauptwerk.

[bild] Hauptwerk logo [bild] 1928 E M Skinner, virtuellt spelbord och registerdisplayer

Ingen vanlig mjukvarusampler

Upphovsmannen till Hauptwerk är engelsmannen Martin Dyde, programmerare och hängiven amatörorganist. Hauptwerk kom i sin första version 2002, och har på bara några få år fått ett enormt genomslag bland orgelentusiaster, organister och organologer över hela världen. Enkelt beskrivet är Hauptwerk en mjukvarusampler och som sådan egentligen inte något nytt. Mjukvarusamplers har funnits sedan början 1990-talet, och den mest kända och funktionellt sett också den som mest liknar Hauptwerk är Nemesys Gigasampler som lanserades 1997. Men det som gör Hauptwerk så speciellt är det ytterst sofistikerade sätt på vilket programmet hanterar inte bara återgivningen av alla samplingar utan även dess avancerade algoritmer för modellering av alla de viktiga klangliga komponenter som kännetecknar en piporgel.

Varje ton samplas i stereo

Hauptwerk bygger på principen att varje pipa (eller grupp med pipor när det gäller mixturer och andra blandstämmor) i en orgels alla verk samplas med tillräckligt lång samplingstid för att hela det klangliga förloppet skall kunna återges — tonens attack, det stationära förloppet (steady state) samt flera varianter av utklingningen (release samples). Beroende på lokalens akustik ligger samplingstiden för de enskilda tonerna på mellan 3 och 10 sekunder, och alla samplingar görs med CD-kvalitet eller bättre. Alla samplingar måste dessutom läsas in i datorns interminne på grund av den höga polyfoni som stora piporglar kräver (att streama uppspelningen från disk som man gör i vanliga samplers fungerar helt enkelt inte).

Intuitiv registrering via virtuellt spelbord

Förutom de extrema kraven på polyfoni och effektiviteten som Hauptwerk hanterar detta med, finns det två viktiga saker som skiljer Hauptwerk från andra samplers. En har vi redan berört, och det är Hauptwerks sofistikerade algoritmer för realistisk återgivning av klangliga fenomen i en piporgel såsom oregelbundna variationer i lufttryck (inklusive s k svankning i orglar med otillräcklig luftförsörjning), interferens med omgivande pipor, etc. Det andra är att Hauptwerk virtuellt återger alla fysiska kontrollorgan och diverse funktionella detaljer som originalet har: Skärmen med det virtuella spelbordet visar en fotorealistisk avbildning av orgelns spelbord, där organisten funktionellt sett har samma kontroll över spelbordet som på den riktiga orgeln (speciellt med pekskärm). Allting uppför sig som väntat — registerandrag, koppel, kollektiver och fria kombinationer, balanstrampor, registersvällare, och så vidare.

[bild] 1903 Mutin/Cavaillé-Coll, Notre Dame de Metz ~ Virtuellt spelbord

Milan Digital Audio ~ 1903 Mutin/Cavaillé-Coll, Notre Dame de Metz ~ Virtuellt spelbord

Även dubbelriktad kommunikation

Förutom att Hauptwerk-orglar kan spelas från MIDI-orgelspelbord, dvs att spelbordet sänder tondata till Hauptwerk från klaviaturer och pedal samt data för svällarpedaler, kan Hauptwerk även sända MIDI-data till för detta anpassade spelbord och därmed kontrollera illuminerade eller dragmagnetförsedda registrerandrag, tumknappar, rörliga koppel och till och med sända text till LCD-paneler och namnskyltar på registerandrag. Hauptwerk kan även integreras i ett MIDI-spelbord och fungera som klanglig motor med även mångkanalig distribution av ljudet om man så vill — flexibiliteten tillåter i princip vilka lösningar som helst.

Vad behövs för att komma igång?

Vad behövs då för ett grundläggande Hauptwerk-system? Under Förutsättningar har vi listat de nödvändiga komponenterna, och förutom själva programvaran är det sedan bara att välja och vraka mellan alla de sampleset som finns att tillgå (det finns många fler än de favoriter som vi har tagit upp på dessa sidor, och en komplett översikt hittar du här).

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta